Medarbejderfonden JORTON

En del af en unik konstruktion

JBH GRUPPEN

Holdingselskab for:

JORTON A/S

Bygge– og anlægsvirksomhed.

HUSTØMRERNE A/S

Tømrer– og snedkervirksomhed.

A/S BOLIGBETON

Betonelementfabrik.

Ejerforhold:

88,6 % af aktiekapitalen ejes af gruppens 3 medarbejderfonde.

11,4 % af aktiekapitalen er fordelt på 13 almennyttige boligselskaber.

MEDARBEJDERFONDEN JORTON

Blev stiftet i 1965 under navnet Støttefonden Jorton og fonden kunne således fejre sit 50 års jubilæum i 2015.

Medarbejderfonden Jorton repræsenterer idag 37 % af aktierne i JBH Gruppen og er til stadighed repræsenteret med et medlem i JBH Gruppens bestyrelse.

Fondens medlemmer er nuværende og pensionerede medarbejdere med 5 års anciennitet i bygge- og anlægsvirksomheden  JORTON A/S, og er således gennem medlemskabet i fonden,  medejere af deres egen arbejdsplads.

Hele den interessante historie om oprettelsen af Medarbejderfonden JORTON kan ses under menuen FONDEN.

VORE SØSTERFONDE

MEDARBEJDERFONDEN HUSTØMRERNE

Stiftet 1994 Koncern-aktieandel: 25,8 %

STØTTEFONDEN BOLIGBETON

Stiftet 2007 Koncern-aktieandel: 25,8 %

Gruppens medarbejdere er efter 5 års ansættelse automatisk medlem af en medarbejderfond. Når en medarbejder pensioneres fra et af gruppens selskaber, fortsætter medlemskabet af fonden på livstid.

Hvert år vælger medlemmerne en fondsbestyrelse, der leder den enkelte fond.
Fondenes overskud anvendes til ”understøttelser” til pensionerede medlemmer med 10 års anciennitet, samt til forskellige sociale arrangementer for fondenes medlemmer.